Suzanne van Veen Na haar afstuderen aan de Erasmus Universiteit heeft zij onder andere bij een tweetal toonaangevende bureaus voor training en ontwikkeling gewerkt. Dit heeft haar geïnspireerd een eigen bureau voor training en coaching op te zetten.

Inmiddels heeft zij tal van trainings- en coachingsopdrachten uitgevoerd voor organisaties uit verschillende branches. Suzanne volgt zelf regelmatig trainingen en opleidingen om zich verder te ontwikkelen en geinspireerd te blijven. Suzanne van Veen werkt vanuit de overtuiging dat mensen tot veel in staat zijn, als zij zich in hun mogelijkheden erkend en in hun beperkingen gerespecteerd voelen. Vanuit een achtergrond in psychologie en verandermanagement, zij studeerde af als Organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, brengt zij 15 jaar ervaring mee op het gebied van mens- en organisatiewetenschappen.

"In de trainingen die ik aanbied, wil ik een succesvolle bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van mensen in organisaties. Deelnemers komen in samenwerking met anderen tot het inzicht dat zij veel meer (aan)kunnen dan zij dachten. Zij ervaren dat zij zelf aan het roer kunnen staan van de veranderingen die zij willen of nodig vinden. Deelnemers ontdekken dat zij niet alleen staan in hun vraagstukken en herkennen waar anderen meerwaarde kunnen hebben en zij voor anderen. Zodra ik zie dat mensen met wie ik werk bereid zijn om intensief en oprecht met anderen te werken aan voor hen wezenlijke vraagstukken, en dat zij zich willen inzetten om zichzelf, anderen en de situaties waarin zij zich bevinden op een andere manier te ervaren, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en andere waarheden te zien, dan gaat het voor mij goed. Dat betekent dat zij soms tijdens de trainings- en coachingstrajecten eigenschappen van zichzelf tegenkomen die anders zijn dan zij tot nu toe altijd geloofden, soms ook zaken die zij in eerste instantie liever niet zien of (h)erkennen in zichzelf. Vanuit een nieuw zicht op zichzelf en anderen ontstaat er uiteindelijk weer een bredere manier van leven en werken met meer ruimte om effectieve keuzes te maken; met bijbehorende acties."

Ga naar boven