Wij zijn zelfstandige professionals met een gedeelde missie en visie. Wij nemen ieder onze eigen verantwoordelijkheid en we werken met plezier samen wanneer dat nodig is of de situatie daar om vraagt. Dat is zinvol en daar beleven we plezier aan.

Arnold van VeenDe effectiviteit van het functioneren van mensen oprekken bij die grenzen waar zij zich zakelijk moeten en persoonlijk willen ontwikkelen, is iets waar Van Veen zich al 35 jaar in specialiseert. De kern van zijn beleid is “ Werk moet inhoudelijk zin hebben en de betrokkene moet er ook zin in hebben om het te doen”.

Belangrijke waarden die hieraan ten grondslag liggen zijn voor hem: Zakelijkheid, integriteit, consistentie, authenticiteit en liefde voor mensen. Dit betekent absoluut niet dat hij iedereen aardig vindt of conflicten schadelijk acht. Verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn en worden genomen; - ook de verantwoordelijkheid om anderen hierop aan te spreken. Verbeteringen ontstaan juist door te sturen op weerstand.

Suzanne van Veen Na haar afstuderen aan de Erasmus Universiteit heeft zij onder andere bij een tweetal toonaangevende bureaus voor training en ontwikkeling gewerkt. Dit heeft haar geïnspireerd een eigen bureau voor training en coaching op te zetten.

Inmiddels heeft zij tal van trainings- en coachingsopdrachten uitgevoerd voor organisaties uit verschillende branches. Suzanne volgt zelf regelmatig trainingen en opleidingen om zich verder te ontwikkelen en geinspireerd te blijven. Suzanne van Veen werkt vanuit de overtuiging dat mensen tot veel in staat zijn, als zij zich in hun mogelijkheden erkend en in hun beperkingen gerespecteerd voelen. Vanuit een achtergrond in psychologie en verandermanagement, zij studeerde af als Organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, brengt zij 15 jaar ervaring mee op het gebied van mens- en organisatiewetenschappen.

Ga naar boven