Wat het isDe trainingen Effectief Functioneren zijn een toegepaste trainingen waarin een managers, specialisten en professionals eigen verantwoordelijkheden nemen en leren om in iedere situatie positie in te nemen en zich te handhaven. Zij worden zich meer bewust van hun eigen ambities. Zij zijn kritischer op hun eigen mentaliteit en handelen. En zij kunnen beter omgaan met de effecten daarvan.

Het gaat hierbij om een positie die passend is en waarmee niemand geweld wordt aangedaan. Een positie waarmee je zowel je omgeving als jezelf versterkt. Dat is een positie waarmee je op basis van je persoonlijke capaciteiten in staat bent om die bijdrage aan de organisatie en je omgeving te leveren, die gezien je functie en je capaciteiten zakelijk gezien van je verwacht mag worden. 

Wat biedt de training:
  • Doelgericht werken aan eigen effectiviteit;
  • Doorzien en hanteren van factoren die de effectiviteit van contacten bepalen;
  • Inzicht in eigen functioneren;
  • Omgaan met communicatiestoornissen in conflictsituaties en samenwerking;
  • Omgaan met macht, belangen en onderhandelingssituaties;
  • Verkrijgen van visie en grip op verschillende situaties door problemen doelgericht, oplossingsgericht, situatiegericht, probleemgericht, dan wel ontwikkelingsgericht aan te pakken. 

Hierbij gaat het uitdrukkelijk niet om het veranderen, verbeteren of analyseren van personen. 

Aan deze trainingen is sinds 1976 door mensen uit honderden organisaties met succes deelgenomen. De stichting Cedeo heeft na onafhankelijk klant-tevredenheids-onderzoek  een 10 toegekend aan deze trainingsprojecten.

Ga naar boven