Ik wil:
 • Vaker het initiatief nemen / minder wachten op iemand anders.
 • Persoonlijke leerdoelenBeter omgaan met macht, belangen, onderhandelings- en conflictsituaties.
 • Beter structuur aanbrengen in mijn werk / mijn eigen lijn meer vasthouden.
 • Duidelijker sturen op wat ik belangrijk vind / positie durven innemen.
 • Kritisch zijn zonder persoonlijk te worden / beter omgaan met feedback.
 • Meer dan de geijkte middelen leren hanteren voor een effectiever resultaat.
 • Meer in staat zijn om anderen mee te nemen in mijn visie en beleid.
 • Meer op een inspirerende en motiverende manier draagvlak kunnen creëren.
 • Meer inzicht in mijn sterke en zwakke kanten.
 • Mij bewuster worden van mijn weerstand.
 • Mij richten op het effectiever maken van mijn houding.
 • Mijn analytisch vermogen aanscherpen.
 • Mij minder afhankelijk opstellen of door angst laten leiden.
 • Duidelijker nee zeggen, als ik niet kan of wil leveren, wat de ander vraagt.
 • Eerder benoemen wat mij dwarszit / niet opkroppen.
 • Mijn conclusies en oordelen beter toetsen aan wat er écht is gebeurd.
 • Beter luisteren en doorvragen als een ander mij iets vertelt of van mij wil.
 • Beter kritiek kunnen ontvangen, zonder mij persoonlijk aangevallen te voelen.
 • Meer openstaan voor de visie van klanten, collega’s en mensen uit andere afdelingen.
 • Meer leiding geven op basis van consistentie in eigen beleid en strategie.
Ga naar boven