De praktijk is de beste leermeester


Training en opleidingMensen leren het beste hoe zij hun werk moeten doen, door hen dit werk te laten uitvoeren. Voor training en opleiding buiten de context van de dagelijkse praktijk moeten hele goede en duidelijke redenen zijn. En dan nog moet het in essentie om het werk zelf gaan. Deelnemers aan onze projecten zijn niet in opleiding: zij zijn bezig met hun eigen werk en leren daarvan. Zij worden met betrekking tot hun werkzaamheden structureel ondersteund wat betreft hun visie, aanpak en vaardigheid en zij worden persoonlijk aangesproken waar het om hun functioneren, gedrag en verantwoordelijkheid gaat.

 

Al onze programma's sluiten aan op de bestaande mogelijkheden en beperkingen van het betrokken individu in zijn organisatie. Specifieke trajecten worden op maat samengesteld. Naast deelname aan een projectgroep zijn uitgebreide individuele intake, coaching en ondersteuning, ontwikkeling van een eigen operationeel werkplan en toetsing daarvan standaard.

Wij zijn geen voorstanders van kamerbrede opleidingsprogramma's waarbij iedereen met dezelfde positie in een organisatie hetzelfde zouden moet leren. Wij werken niet met rollenspellen en video. De theorie staat ten dienste van de pratijk: theoretische beschouwingen en analyses komen slechts aan de orde als deze direct praktisch nut hebben. Deelnemers maken zich hun leerdoelen in de praktijk eigen, praktisch en blijvend.

Ga naar boven