De praktijk is de beste leermeester


Training en opleidingMensen leren het beste hoe zij hun werk moeten doen, door hen dit werk te laten uitvoeren. Voor training en opleiding buiten de context van de dagelijkse praktijk moeten hele goede en duidelijke redenen zijn. En dan nog moet het in essentie om het werk zelf gaan. Deelnemers aan onze projecten zijn niet in opleiding: zij zijn bezig met hun eigen werk en leren daarvan. Zij worden met betrekking tot hun werkzaamheden structureel ondersteund wat betreft hun visie, aanpak en vaardigheid en zij worden persoonlijk aangesproken waar het om hun functioneren, gedrag en verantwoordelijkheid gaat.

Je kunt beter timmeren met een nijptang dan praten over hamers

Doelgericht werken aan eigen effectiviteitTraining bestemd voor managers, middenkader en vakspecialisten voor wie in het werk veel afhangt van hun contactuele vaardigheden. Iedereen kent momenten waarop zaken uit de hand dreigen te lopen: onduidelijke of tegenstrijdige opdrachten, teveel of te weinig werk, boze klanten, onredelijke bazen of dwarsliggende collega's. Juist dan komt het erop aan om te beschikken over voldoende vaardigheden om het doel helder in beeld te houden en voldoende draagvlak te creëren om het te realiseren.

Sommige mensen werpen hun eigen doelen als een stok vooruit en verwachten van een ander dat die er als een hond achteraan loopt

De situatie de baasTraining bestemd voor managers, die weerstand in de organisatie willen omzetten in winst. Leidinggeven moet je leren. Managen is een vak dat specifieke vaardigheden vereist. Een deskundig vakspecialist is niet vanzelf een goede manager. Wat de manager ook doet, het zal altijd effect hebben. Het gaat er echter niet om hoe iemand zich manifesteert als manager, maar hij moet beschikken over een scala aan stuurmiddelen die hij kan inzetten. Hiermee moet hij kunnen inspelen op wat er op dat moment ter zake is.

Gras groeit niet sneller als er aan getrokken wordt

Werken met deadlinesTraining bestemd voor projectmanagers die meer greep willen krijgen op de gang van zaken in en rond het project. Het op tafel krijgen van conflicterende specialistische visies op het te leveren eindproduct is een van de sterkste kenmerken van de projectvorm. Wat in de praktijk gebeurt, is dat mensen verschillen in visie juist uit de weg gaan. Of het wordt ruzie.  Met het effect dat er steeds minder haalbaar lijkt en dat mensen steeds minder zicht en greep krijgen op hun inbreng binnen het gemeenschappelijk projectdoel. Daarnaast hebben zij nog andere werkzaamheden voor andere leidinggevenden met andere belangen (wie is mijn baas?). Projectmatig werken stelt hoge kwaliteitseisen aan de professionaliteit van de projectleider en aan de projectmedewerkers.

Ga naar boven