Een team is een middel, geen doel op zich

TeamontwikkelingEen team is een professioneel instrument dat met inzicht moet worden ingezet: het dient zorgvuldig te worden gehanteerd en onderhouden.  Referentiepunten hierbij zijn:

Inhoudelijk: Wat hebben we met elkaar te maken? Welk product levert dit team aan de organisatie / markt? Wat zijn onze doelen binnen het organisatiebeleid? Wat zou er gebeuren als dit team morgen zou worden opgeheven?

Structureel: Hoe doen we dat? Welke specialismen hebben wij in huis? Wat is de organisatie van ons team? Wat zijn onze verantwoordelijkheden?

Hoe minder er moet worden samengewerkt, hoe beter het is. Maar als het nodig is, doe het dan ook goed.

TeambuidlingBestemd voor teams waarvan de leden hun onderlinge taken beter willen vaststellen en afstemmen, omdat zij vinden dat de samenwerking en de communicatie te wensen overlaten. 

Team, samenwerking en communicatie zijn geen doelen op zich. Het zijn middelen om voldoende draagvlak te creëren voor het bereiken van de bestaande organisatiedoelen.

Te weinig tijd, te weinig geld, te weinig mensen, de verkeerde mensen… Hier kun je van op aan, dat blijft zo. Hiermee werken is management

Effectueren van beleidBestemd voor besturen, directies en MT’s die de marktgerichtheid van hun organisaties willen verbeteren door het beleidsproces effectief te implementeren. Reorganisaties, fusies, een sterke groei van de organisatie of een veranderende markt kunnen ertoe leiden dat teams, waarin eens gemotiveerd en goed gewerkt werd, verzwakken.

Levert uw samenwerking echt wel meer op dan de som der delen?

Coaching on the jobBestemd voor teams die bij het uitoefenen van hun taak in de dagelijkse praktijk (besprekingen, besluitvormende vergaderingen, projectplanning) hun aanpak willen toetsen. 

Het team doet haar normale werk onder het toeziend oog van één van ons. Uitgaande van de bestaande competenties stuurt deze op het maximale rendement van de inzet van de diverse specialismen.

Ga naar boven