Levert uw samenwerking echt wel meer op dan de som der delen?

Coaching on the jobBestemd voor teams die bij het uitoefenen van hun taak in de dagelijkse praktijk (besprekingen, besluitvormende vergaderingen, projectplanning) hun aanpak willen toetsen. 

Het team doet haar normale werk onder het toeziend oog van één van ons. Uitgaande van de bestaande competenties stuurt deze op het maximale rendement van de inzet van de diverse specialismen.

Hij scherpt de kwaliteit van de besluitvorming en de effectiviteit van de onderlinge samenwerking aan. 

Na de coaching

De teamleden hebben scherper zicht gekregen op de gang van zaken en zij zijn in staat doelgericht te interveniëren met nieuwe middelen die zij zich eigen hebben gemaakt.

Ga naar boven