Te weinig tijd, te weinig geld, te weinig mensen, de verkeerde mensen… Hier kun je van op aan, dat blijft zo. Hiermee werken is management

Effectueren van beleidBestemd voor besturen, directies en MT’s die de marktgerichtheid van hun organisaties willen verbeteren door het beleidsproces effectief te implementeren. Reorganisaties, fusies, een sterke groei van de organisatie of een veranderende markt kunnen ertoe leiden dat teams, waarin eens gemotiveerd en goed gewerkt werd, verzwakken.

Het lijkt onduidelijk waar het team precies voor staat. Ieder lid geeft een andere invulling aan de taken van het team zodat iedereen eigenlijk een andere kant op werkt. 

Na deelname

Het team is beter in staat om vanuit een eenduidig beleid de diverse onderdelen van de organisatie aan te sturen. Met een consistente strategie slagen de teamleden erin om de organisatiedoelen bij hun medewerkers operationeel te krijgen.

Ga naar boven