Een team is een middel, geen doel op zich

TeamontwikkelingEen team is een professioneel instrument dat met inzicht moet worden ingezet: het dient zorgvuldig te worden gehanteerd en onderhouden.  Referentiepunten hierbij zijn:

Inhoudelijk: Wat hebben we met elkaar te maken? Welk product levert dit team aan de organisatie / markt? Wat zijn onze doelen binnen het organisatiebeleid? Wat zou er gebeuren als dit team morgen zou worden opgeheven?

Structureel: Hoe doen we dat? Welke specialismen hebben wij in huis? Wat is de organisatie van ons team? Wat zijn onze verantwoordelijkheden?

Situationeel: Wat betekent dat hier? Wat is ons draagvlak? Hoe verloopt onze samenwerking? Hoe is onze communicatie?

Persoonlijk: Voor elk van ons? Heb ik een duidelijke taak en positie binnen dit team? Welke knelpunten kom ik tegen?

Ga naar boven