Interveniëren begint met uw weerstand tegen de bestaande gang van zaken

Sturen van veranderingenEffectief markt- en klantgericht opereren stelt specifieke eisen aan de organisatie en aan iedere medewerker in het bijzonder. Er worden hiervoor allerlei verbeteringen uitgedacht en ontwikkeld.

Sommige medewerkers zijn er mee belast deze ideeën in de dagelijkse praktijk vorm en inhoud te geven: gewenste verbeteringen moeten niet blijven steken in mooie plannen maar moeten worden gestuurd en beheerst. Deze medewerkers zijn ervoor verantwoordelijk dat veranderingsbeleid daadwerkelijk wordt geëffectueerd en beklijft. Dit betekent dat ze in staat moeten zijn andere mensen mee te krijgen in de beoogde ontwikkelingen. Ze proberen dit door hiervoor draagvlak te creëren.

Al onze leergangen zijn sinds 1976 tientallen malen georganiseerd en verder ontwikkeld. Deelnemende organisaties komen uit het bedrijfsleven, bank- en verzekeringswezen, consultancy en advies sector, de overheid, gezondheidszorg, en non-profit instellingen.

Goede raad is duurzaam

Effectief adviserenBestemd voor adviseurs, trainers en opleiders. Adviseurs ervaren bij hun dagelijks werk vragen, onduidelijkheden en problemen. Vanuit welk beleid kunnen zij in een groeiend aantal situaties hun doelstellingen operationeel krijgen en houden? Met welke middelen kunnen zijn hun doelstellingen in de praktijk beter realiseren? Hoe halen zij het maximale uit hun interventies en contacten?

Er is meer behoefte aan mensen die doen wat zij zeggen dan aan mensen die zeggen wat zij doen

Werken aan consistentieTraining bestemd voor ervaren managers en specialisten die voor het bereiken van hun doelen in staat willen zijn om anderen mee te nemen in hun visie. Veelal hebben zij zich hiertoe al verdiept en getraind in hun eigen effectiviteit. Deelnemers willen hun beleid nog steviger verankeren. Zij zoeken coaching bij het aanscherpen van hun beleid.

De organisatie wordt meer marktgericht naarmate de medewerkers meer onderling klantgericht werken

Klant- en marktgericht werkenBestemd voor ervaren managers, projectmanagers en specialisten uit project- en matrixorganisaties die meer inhoud willen geven aan hun verantwoordelijkheden en positie met betrekking tot hun beleid en hun specialistische kwaliteitseisen. Zij komen daarbij binnen hun organisatie anderen tegen: leidinggevenden, collega's en medewerkers en stuiten dan op de vraag: 'Hoe kan ik nu zo interveniëren dat deze anderen mijn lijn voor zichzelf van harte doortrekken?"

Ga naar boven