Wat jou bezighoudt- misschien kan ik dat voor je doen

Sturen van veranderingen in organisatiesBestemd voor ervaren adviseurs, veranderingsmanagers, HR-managers, competentiemanagers en interim-managers, leden van directie en managementteam die een spilfunctie hebben bij reorganisatie van functionele naar project- of matrixorganisatie, het opzetten van businessunits, structurele decentralisatie, cultuuromslagen, van product- naar marktgericht werken en van structuur- naar mensgericht.

Commerciële basishouding

Marktgericht werken begint met je eigen missie, met je visie op de markt en met hoe je je eigen positie daarbij ziet. Met het stellen van de vraag 'hoe kom ik op de markt' zet je jezelf al buiten spel en werp je extra barrières op. Ik sta al op de markt. Dit inzicht maakt dat de druk van het verwerven van accounts en het binnenhalen van opdrachten binnen een heel andere context komt te staan. De klant houdt zich letterlijk (zijn werkzaamheden) en figuurlijk (in zijn hoofd) met bepaalde dingen bezig. Wanneer hij deze zaken met mij wil delen, dan doet hij dat uit eigen belang. Wat hij mij vertelt biedt mij een kader. Ik kan daarnaast op tafel leggen, wat mij binnen dat kader bezighoudt, letterlijk en figuurlijk. Wanneer blijkt dat er aansluiting is in belangen, dan kan het een opdracht zijn. De klant en ik zijn elkaars markt. Opdrachten zijn middelen om op de markt je missie te vervullen, accounts zijn effecten van je commerciële basishouding en geen doelen op zich.

In dit project leert u:

  • zich een effectieve marktgerichte houding eigen te maken;
  • zicht te krijgen op uw eigen product: weten wat u te bieden heeft en hoe u dat in woord en daad kunt neerzetten;
  • vanuit een heldere missie de markt te benaderen;
  • helder onderscheid te maken tussen zichzelf als persoon en het product dat u de klant levert;
  • sturend marktonderzoek te verrichten;
  • vanuit een doelgerichte visie uw markt te bewerken;
  • zich te positioneren op de markt.
Duur
Individueel voorgesprek, 5 aaneengesloten dagen training, individueel nagesprek, deelname aan ons managementnetwerk naar behoefte. Tijdsduur voor in company: in onderling overleg.
Ga naar boven