De basis is dat het zakelijk is om 'met mensen' te werken en dat mensen persoonlijk geneigd zijn om 'zaken met elkaar' te willen doen

OrganisatieveranderingHet wordt organisaties en zelfstandigen steeds duidelijker dat zij om hun grip op de markt te behouden moeten aansluiten op de toenemende complexiteit van de maatschappij, de individualisering van de cultuur en de oplopende druk op schaarse tijd. Mensen worden steeds zelfbewuster en kritischer. De klant gaat steeds meer eisen stellen; wil bij de afhandeling van zaken precies datgene geleverd krijgen wat hij vraagt. Daarbij wil hij snel, efficiënt en fatsoenlijk behandeld worden en wil hij zich als mens 'gezien' voelen. Ditzelfde geldt voor de medewerkers binnen de organisatie. Zijn 'zijn' de maatschappij.

Marktgericht opereren begint dan ook met onderling klantgericht werken binnen de organisatie. Dit inzicht is fundamenteel.  Het ligt ten grondslag aan 'cultuuromslagen', waaraan in organisaties gewerkt wordt.

Het kernprobleem voor organisaties en haar medewerkers blijft altijd om een verbinding te maximaliseren tussen zakelijke doelen en menselijke belangen. De essentie van deze verbinding ligt niet in het vinden van een kwantitatieve balans of compromis, maar in kwalitatieve integratie van beide invalshoeken. De basis is dat het zakelijk is om 'met mensen' te werken en dat mensen persoonlijk geneigd zijn om 'zaken met elkaar' te willen doen.

Ga naar boven