De basis is dat het zakelijk is om 'met mensen' te werken en dat mensen persoonlijk geneigd zijn om 'zaken met elkaar' te willen doen

OrganisatieveranderingHet wordt organisaties en zelfstandigen steeds duidelijker dat zij om hun grip op de markt te behouden moeten aansluiten op de toenemende complexiteit van de maatschappij, de individualisering van de cultuur en de oplopende druk op schaarse tijd. Mensen worden steeds zelfbewuster en kritischer. De klant gaat steeds meer eisen stellen; wil bij de afhandeling van zaken precies datgene geleverd krijgen wat hij vraagt. Daarbij wil hij snel, efficiënt en fatsoenlijk behandeld worden en wil hij zich als mens 'gezien' voelen. Ditzelfde geldt voor de medewerkers binnen de organisatie. Zijn 'zijn' de maatschappij.

Cultuur is een veelgehoord excuus voor eigen gedrag

Kantelen van organisatiesBij reorganisaties en fusies zien directie en management het als hun taak de organisatie een 'slag' te laten maken. De organisatie verandert, business units moeten worden geëffectueerd of een cultuuromslag moet worden bewerkstelligd.

Vaak wordt vastgesteld dat -gezien de situatie- de managers en andere organisatieleden meer dan voorheen in staat moeten zijn om verantwoordelijkheid op te pakken, positie in te nemen en zelfstandig en marktgericht te opereren. 

Als je veel wind vangt, moet je diep wortelen

Individueel traject directeurBestemd voor directeuren, leden van directies of managementteams.

U heeft een spilfunctie binnen uw organisatie. Als het er op aankomt staat u alleen tegenover uw raad van toezicht, commissarissen, aandeelhouders of bestuur. Uw positie wordt bepaald door de mate waarin u – al dan niet met collega’s of uw managementteam – in staat bent uw organisatie het beleidsproces in al zijn fasen functioneel te verankeren. Om uw werk goed te doen heeft u natuurlijk vakkennis, inzicht een vaardigheid nodig. Maar daarbij worden aan u als mens eisen gesteld meet betrekking tot uw competenties, spankracht, mentaliteit en basishouding. 

Te weinig tijd, te weinig geld, te weinig mensen, de verkeerde mensen… Hier kun je van op aan, dat blijft zo. Hiermee werken is management

Effectueren van beleidBestemd voor besturen, directies en MT’s die de marktgerichtheid van hun organisaties willen verbeteren door het beleidsproces effectief te implementeren. Reorganisaties, fusies, een sterke groei van de organisatie of een veranderende markt kunnen ertoe leiden dat teams, waarin eens gemotiveerd en goed gewerkt werd, verzwakken.

Ga naar boven