Er is meer behoefte aan mensen die doen wat zij zeggen dan aan mensen die zeggen wat zij doen

Werken aan consistentieTraining bestemd voor ervaren managers en specialisten die voor het bereiken van hun doelen in staat willen zijn om anderen mee te nemen in hun visie. Veelal hebben zij zich hiertoe al verdiept en getraind in hun eigen effectiviteit. Deelnemers willen hun beleid nog steviger verankeren. Zij zoeken coaching bij het aanscherpen van hun beleid.

Om situaties in organisaties wezenlijk te beïnvloeden moeten betrokkenen zich de gewenste verbeteringen eigen maken. Maar al te vaak krijgen zij daarbij het verwijt, dat ook zij niet waarmaken wat zij zeggen. Consistentie, congruent gedrag, doen wat je zegt en bereiken van wat je beoogt, zijn hierbij van wezenlijk strategisch belang. Betrokkenen moeten zelf goed weten wat ze willen en ook in staat zijn daarnaar te handelen. Dit kan alleen als u steeds helder hebt waaraan u werkt, wat u in welke situatie wilt bereiken en hoe u dat het beste kunt aanpakken.

In dit project leert u, met vasthouden van uw eigen lijn, bij anderen een draagvlak voor uw visie en activiteiten te creëren. U maakt zich een beleid eigen dat aansluit op de situatie in uw organisatie en dat tegelijkertijd past bij de persoon die u bent. Uw beleid is helder, er zit lijn in en het heeft resultaat.

U bereikt dit door:

  • de doelgerichtheid, eenduidigheid en effectiviteit van uw eigen beleid te toetsen;
  • uw eigen ambities, belangen, en doelstellingen te verzakelijken op een manier die anderen motiveert;
  • gebeurtenissen en situaties een betekenis te geven die voor anderen werkbare kaders biedt;
  • uw zakelijke criteria te toetsen aan uw persoonlijke normen en waarden;
  • bestaande weerstand om te zetten in winst binnen het kader van uw doelen.
Duur
Individueel voorgesprek, 5 aaneengesloten dagen training, individueel nagesprek, deelname aan ons managementnetwerk naar behoefte. Tijdsduur voor in company: in onderling overleg.
Ga naar boven