De organisatie wordt meer marktgericht naarmate de medewerkers meer onderling klantgericht werken

Klant- en marktgericht werkenBestemd voor ervaren managers, projectmanagers en specialisten uit project- en matrixorganisaties die meer inhoud willen geven aan hun verantwoordelijkheden en positie met betrekking tot hun beleid en hun specialistische kwaliteitseisen. Zij komen daarbij binnen hun organisatie anderen tegen: leidinggevenden, collega's en medewerkers en stuiten dan op de vraag: 'Hoe kan ik nu zo interveniëren dat deze anderen mijn lijn voor zichzelf van harte doortrekken?"

Het wordt steeds duidelijker dat organisaties, om grip op de markt te houden, moeten aansluiten op de toenemende complexiteit van de maatschappij, de individualisering van de cultuur en de oplopende druk op schaarse tijd. Organisaties die werken maken van maatwerk verleggen de focus van product- naar marktgericht opereren. Het is van fundamenteel belang dat dit meer inhoudt dan 'de klant centraal stellen'. Om effectief aansluiting met de markt te realiseren zal men juist binnen de organisatie elkaar als klant moeten benaderen.

In dit project leert u:

  • doelgericht invloed uit te oefenen bij de vaststelling van het beleid (functionele decentralisatie);
  • effectief stuurmiddelen in te zetten om het beleidsproces bij teams en individuele medewerkers te verankeren;
  • collega's aan te sturen om het beleidsproces te toetsen aan hun eigen specialisme;
  • medewerkers in staat te stellen zich het beleid eigen te maken, waardoor het beter beklijft;
  • 'marktgericht werken' op operationeel niveau inhoudelijk te implementeren;
  • strategisch te handelen in praktijksituaties, zoals bij teambesprekingen, gesprekken met medewerkers en bij conflicten;
  • de juiste interventies te plegen met betrekking tot niveau, diepte, moment, zwaarte, opbouw, richting en gewenst effect.
Duur
Individueel voorgesprek, 5 aaneengesloten dagen training, individueel nagesprek. Deelname aan ons managementnetwerk naar behoefte. Tijdsduur voor in company: in onderling overleg.
Ga naar boven