Mensen die roepen 'Ik doe om vijf uur de deur achter me dicht' brengen hun avonden vaak door met krampachtig niet aan hun werk willen denken

Management adviseringBestemd voor managers, die behoefte hebben aan tijdelijke coaching van een deskundig adviseur. Van managers wordt steeds meer verwacht. Naast hun vakkennis is de manier waarop u werkt steeds belangrijker geworden. Bovendien verschuift het accent steeds meer op een goede afstemming van werk en privé. Wilt u aan deze veranderende eisen voldoen, dan is inzicht in uw eigen competenties en de manier waarop men werkt onontbeerlijk.

Effecten:

  • u hebt meer zicht op de de sterke en zwakke kanten van uw manier van werken;
  • u bent beter in staat uw collega's op hun verantwoordelijkheden aan te spreken;
  • u bent minder geneigd de problemen voor uw medewerkers op te lossen;
  • u gaat effectiever met uw tijd om.

 

Duur

3 tot 6 gesprekken van 1,5 uur, in onderling overleg.

 

 

Ga naar boven