Wij vinden het gezond deelnemers en klant aan te spreken op het nemen van hun eigen verantwoordelijkheden

Hoe we het zienWaar wij aan werken is dat organisaties steeds marktgerichter functioneren, dat betrokkenen doelgerichter werken en daarbij tegelijkertijd de zinvolheid van hun werkzaamheden ervaren ('het heeft zin dat ik dit doe, en ik heb er zin in.') Dit geldt voor onze klanten en deelnemers. En ook voor onszelf.

Kernwaarden die wij hanteren zijn zakelijkheid, consistentie, integriteit en liefde voor mensen. Dit laatste houdt absoluut niet in dat wij iedereen aardig vinden of conflicten vermijden. Wij vinden het uitoefenen van druk en het stellen van eisen gezond. Wij zijn tegen dwang, manipulatie en het sleutelen aan mensen. Wij plaatsen mensen niet met een karakteranalyse in een hokje, maar gebruiken liever telkens de situatie om te kijken naar de feiten.

Daarom spreken wij onze deelnemers en klanten aan op het nemen van hun eigen verantwoordelijkheden. Zij leren positie in te nemen. Zij worden zich meer bewust van hun eigen ambities. Zij zijn kritischer op hun eigen handelen. En zij kunnen beter omgaan met de effecten daarvan.

Het zakelijk resultaat is dat organisaties meer marktgericht werken. Het beleidsproces wordt geƫffectueerd, doordat managers hun organisatiedoelen operationeel hebben. De klant krijgt kwaliteit, want de verschillende specialismen uit zijn onderneming komen in het eindproduct tot hun recht. En het geeft betrokkenen voldoening.

Ga naar boven