De deelnemers moeten aan hun werk

De trainingen zijn opgezet als project en worden uitgevoerd over een periode van 3 maanden in 4 fasen met wisselende intensiteit, waaronder 1 week van 5 aaneengesloten dagen training. 

Analyse van beweegredenen en leerdoelen

In een individueel voorgesprek wordt kennisgemaakt met de projectmanager. Iedere deelnemer stelt in overleg met hem een specifiek opleidingsprogramma samen dat direct aansluit op eigen doelstellingen, eigen organisatie en eigen situatie. Vervangende deelname is dan ook niet mogelijk. In dit voorgesprek wordt al dan niet principiële overeenstemming over deelname bereikt. 

Voorbereiding

Met behulp van daartoe verstrekte middelen bereidt de deelnemer zich thuis voor op de gezamenlijke training en scherpt zijn doelstellingen aan, eventueel met behulp van derden in zijn organisatie.

 projectmatige aanpak

Uitvoering 

Intern in een conferentieoord of hotel wordt in een projectteam van 6 – 14 deelnemers gedurende 5 dagen intensief gewerkt aan de individuele doelstellingen binnen het kader van de projectdoelstelling. Het project staat onder leiding van de projectmanager. Er is sprake van een zakelijke aanpak: de deelnemers moeten aan hun werk. De projectmanager bewaakt de projectdoelstelling, brengt methodiek in en toetst de voortgang. 

Follow-up

Individueel follow-up gesprek (verplicht onderdeel): verankering

Na drie maanden wordt het resultaat van deelname in een individueel afrondend nagesprek getoetst. Indien gewenst, kan dit gesprek plaatsvinden in aanwezigheid van de leidinggevende.

Telefonische coaching (naar behoefte)

Ervaring leert, dat ook na de afrondende follow-up telefonische ruggespraak met de projectmanager vaak in een gesprek van vijf à tien minuten duidelijkheid en handvatten kan opleveren voor tijdens het werk opkomende actuele vragen of problemen.

Netwerk (naar behoefte)

Na deelname is aansluiting bij het netwerk van oud-deelnemers aan deze training mogelijk. Dit biedt de blijvende mogelijkheid om het eigen beleid scherp te houden en te updaten.

 

Ga naar boven