Indviduele aanpak

Uitgangspunt is de specifieke situatie van elke deelnemer. Iedereen volgt een eigen leertraject. In overleg wordt een eigen programma opgesteld op grond van doelstellingen, verantwoordelijkheden en belangen van de deelnemer.

Individuele aanpakPraktijkgericht

De trainingen zijn gebaseerd op een zakelijke, praktijkgerichte benadering; mensen die op zoek zijn naar simpele trucs of tips zullen die hier niet vinden.

Direct toepasbaar

De trainingen gaan uit van kennis en ervaring die men al in huis heeft. Al aanwezige vaardigheden worden gemobiliseerd en hanteerbaar gemaakt. Men heeft de toepassing daardoor meteen in eigen handen: effectief, praktisch en blijvend. Een vertaalslag naar het eigen werk is niet nodig.  

Pragmatisch

De trainingen zijn gericht op concrete actie in de eigen praktijk; er wordt dan ook geen gebruik gemaakt van video of rollenspellen. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten worden toegepast, maar gangbare theorieën en modellen staan niet centraal en komen alleen aan de orde wanneer dit praktisch nut heeft. 

Ga naar boven