De trainingen zijn opgezet als project


Deelnemers brengen in wat zij met betrekking tot de eigen doelstellingen willen weten of leren, of waar zij problemen mee hebben. Deze individuele doelstellingen worden geherformuleerd tot een opdracht waaraan de leden met elkaar gaan werken in de vorm van een projectgroep. Tijdens dit werk worden de resultaten en de effectiviteit van de werkzaamheden getoetst aan vragen die door de deelnemers worden ingebracht. Regelmatig zal men op problemen en situaties stuiten waarvoor men de geëigende aanpak niet voorhanden heeft. Als gevolg hiervan wordt men op de eigen doelstellingen teruggeworpen. 

De deelnemers zoeken naar de juiste wegen om uit impasses te komen. Wanneer zij vastlopen ondersteunt de projectmanager door middel van gerichte interventies, analyses en theoretische achtergrondinformatie. De deelnemers passen in het project toe wat zij tijdens het project leren. Ze maken aantekeningen van wat ze van belang achten voor hun leerdoelen. Gedurende het project wordt door de projectmanager aan de hand van de behandelde problematiek een syllabus samengesteld met praktische richtlijnen. 

In het project bestaan voortdurend spanningsvelden tussen verschillende individuele belangen en visies. 'Verbeteringen', veranderingen en karakteranalyses van personen dienen te worden gerekend tot sociale 'onvaardigheden’ en contactverstorende factoren. De projectmanager structureert de situatie op een dusdanige wijze dat er niet aan personen wordt gesleuteld, of amateur-psychologie wordt bedreven.

Indviduele aanpak

Uitgangspunt is de specifieke situatie van elke deelnemer. Iedereen volgt een eigen leertraject. In overleg wordt een eigen programma opgesteld op grond van doelstellingen, verantwoordelijkheden en belangen van de deelnemer.

De deelnemers moeten aan hun werk

De trainingen zijn opgezet als project en worden uitgevoerd over een periode van 3 maanden in 4 fasen met wisselende intensiteit, waaronder 1 week van 5 aaneengesloten dagen training. 

Er is sprake van een zakelijke aanpak

Er is sprake van een zakelijke aanpak: de deelnemers moeten aan hun werk. Het project staat onder leiding van de projectmanager. De projectmanager bewaakt de projectdoelstelling, brengt methodiek in en toetst de voortgang. Wanneer aan de orde is er sprake van werkoverleg en tussentijdse toetsing van de resultaten.

Ga naar boven