Hoe minder er moet worden samengewerkt, hoe beter het is. Maar als het nodig is, doe het dan ook goed.

TeambuidlingBestemd voor teams waarvan de leden hun onderlinge taken beter willen vaststellen en afstemmen, omdat zij vinden dat de samenwerking en de communicatie te wensen overlaten. 

Team, samenwerking en communicatie zijn geen doelen op zich. Het zijn middelen om voldoende draagvlak te creëren voor het bereiken van de bestaande organisatiedoelen.

Na de teambuilding

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn duidelijk. De teamleden zijn in staat om vanuit een gemeenschappelijk gedragen eenduidige visie te opereren.

Ga naar boven