Als vreemde ogen dwingen, wordt het tijd dat het team zelfstandig beslissingen leert nemen

Externe expertiseBestemd voor teams die een korte impuls willen krijgen bij het faciliteren van de lopende gang van zaken, wanneer onderliggende spanningsvelden, politieke of kwetsbare situaties de voortgang vertragen. Soms is de inzet nodig bij het nemen van een beslissing waar één van ons optreedt als katalysator of facilitator.

 Te denken valt hierbij aan ondersteuning bij:

  • het vaststellen van een begroting of een budget;
  • besluiten over teamsamenstelling;
  • diverse gemeenschappelijke besluitvormingsprocessen;
  • het vaststellen van organisatiedoelen;
  • het maken van complexe keuzes;
  • lijn brengen in reorganisaties of fusieplannen;
  • het vaststellen en implementeren van een gemeenschappelijke strategie.
Ga naar boven