Gras groeit niet sneller als er aan getrokken wordt

Werken met deadlinesTraining bestemd voor projectmanagers die meer greep willen krijgen op de gang van zaken in en rond het project. Het op tafel krijgen van conflicterende specialistische visies op het te leveren eindproduct is een van de sterkste kenmerken van de projectvorm. Wat in de praktijk gebeurt, is dat mensen verschillen in visie juist uit de weg gaan. Of het wordt ruzie.  Met het effect dat er steeds minder haalbaar lijkt en dat mensen steeds minder zicht en greep krijgen op hun inbreng binnen het gemeenschappelijk projectdoel. Daarnaast hebben zij nog andere werkzaamheden voor andere leidinggevenden met andere belangen (wie is mijn baas?). Projectmatig werken stelt hoge kwaliteitseisen aan de professionaliteit van de projectleider en aan de projectmedewerkers.

Na deelname heeft u beter zicht op:

 • de fasen van een project;
 • bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
 • factoren die leiden tot overschrijding van de geplande tijd en kosten;
 • samenstelling van een projectteam;
 • de specifieke valkuilen van projectmatig werken.
En kunt u beter:
 • sturen op de kwaliteit en het tijdig opleveren van het eindproduct;
 • uw eigen specialisme effectief inzetten;
 • grip houden op belangentegenstellingen en conflicten;
 • afstemmings- en samenwerkingsproblemen aanpakken;
 • adequaat reageren op onvoorziene situaties;
 • omgaan met het politieke krachtenveld rondom een project.
Duur
Individueel voorgesprek, 5 aaneengesloten dagen training, individueel nagesprek. Deelname aan ons mangementnetwerk naar behoefte. Tijdsduur voor in company: in onderling overleg.
Ga naar boven