Sommige mensen werpen hun eigen doelen als een stok vooruit en verwachten van een ander dat die er als een hond achteraan loopt

De situatie de baasTraining bestemd voor managers, die weerstand in de organisatie willen omzetten in winst. Leidinggeven moet je leren. Managen is een vak dat specifieke vaardigheden vereist. Een deskundig vakspecialist is niet vanzelf een goede manager. Wat de manager ook doet, het zal altijd effect hebben. Het gaat er echter niet om hoe iemand zich manifesteert als manager, maar hij moet beschikken over een scala aan stuurmiddelen die hij kan inzetten. Hiermee moet hij kunnen inspelen op wat er op dat moment ter zake is.

Na deelname heeft u beter zicht op:
  • mogelijkheden om uw strategie te implementeren;
  • de sterke en zwakke kanten van uw eigen manier van managen;
  • factoren die de samenwerking beïnvloeden.
En kunt u beter:
  • de doelen van uw organisatie centraal houden;
  • er op aansturen dat verantwoordelijkheden worden opgepakt;
  • knelpunten opsporen en aanpakken;
  • omgaan met belangentegenstellingen en conflicten;
  • uw eigen visie overdragen.
Duur

Individueel voorgesprek, 5 aaneengesloten dagen training, individueel nagesprek. Deelname aan het managers netwerk. Tevens in-company mogelijkheden.

Ga naar boven