Cultuur is een veelgehoord excuus voor eigen gedrag

Kantelen van organisatiesBij reorganisaties en fusies zien directie en management het als hun taak de organisatie een 'slag' te laten maken. De organisatie verandert, business units moeten worden geëffectueerd of een cultuuromslag moet worden bewerkstelligd.

Vaak wordt vastgesteld dat -gezien de situatie- de managers en andere organisatieleden meer dan voorheen in staat moeten zijn om verantwoordelijkheid op te pakken, positie in te nemen en zelfstandig en marktgericht te opereren. 

 Dit stelt eisen aan hun visie, vaardigheden en houding. 

Voorwaarde is dat betrokkenen vanuit hun diverse specialismen anders omgaan met structuur, zich onafhankelijker en proactiever opstellen en bereid zijn hun competenties te ontwikkelen. 

Bij toenemende decentralisatie komt het er des te meer aan dat het beleid centraal wordt vastgehouden en aangestuurd. Coherentie en consistentie ervan staan onder druk. Wij ondersteunen directie en management van organisaties om bij dit soort veranderingen aan het roer en op koers te blijven.

Ga naar boven