Als je veel wind vangt, moet je diep wortelen

Individueel traject directeurBestemd voor directeuren, leden van directies of managementteams.

U heeft een spilfunctie binnen uw organisatie. Als het er op aankomt staat u alleen tegenover uw raad van toezicht, commissarissen, aandeelhouders of bestuur. Uw positie wordt bepaald door de mate waarin u – al dan niet met collega’s of uw managementteam – in staat bent uw organisatie het beleidsproces in al zijn fasen functioneel te verankeren. Om uw werk goed te doen heeft u natuurlijk vakkennis, inzicht een vaardigheid nodig. Maar daarbij worden aan u als mens eisen gesteld meet betrekking tot uw competenties, spankracht, mentaliteit en basishouding. 

 Na het traject

Uw zakelijke en persoonlijke kwaliteit is maximaal geïntegreerd. U bent in staat om, gebaseerd op uw eigen normen en waarden, meer dan tevoren uw organisatie consistent en effectief aan te sturen.

Ga naar boven