Zakelijke doelen en persoonlijke belangen zijn altijd aan de orde

Zakelijke doelen en persoonlijke belangenOrganisaties bereiken resultaten door en met mensen. De taak van mensen in organisaties wordt steeds complexer. Organisaties willen hun grip op de markt vergroten door het maximaal inzetten van specialismen (markt-, klant-, product- en resultaatgericht). De organisatie stelt ‘van bovenaf’ allerlei eisen aan haar medewerkers. Deze ervaren dat soms als zaken die ‘van buiten’ komen. Er moet van alles en er mag veel niet. De individuele medewerkers willen voor zichzelf ‘van binnen uit’ van alles wel en niet. Dit spanningsveld resulteert er in de praktijk te vaak in dat er zakelijk gezien veel onmogelijk of onhaalbaar lijkt en dat mensen persoonlijk veel met eigen onmacht, onzekerheid en eenzaamheid worden geconfronteerd. Met het frustrerende gegeven dat er in de praktijk niet genoeg blijkt te kunnen. Zakelijke doelen en persoonlijke belangen zijn altijd aan de orde. Het gaat er om dat organisatieleden leren zakelijke doelen in het individu te verankeren en persoonlijke belangen in de organisatie. Het ontwikkelen en effectueren van operationeel beleid, visie en middelen op bestaande knelpunten, problemen of vragen is de essentie van de trainingen Effectief Functioneren.

Ga naar boven