Zakelijke doelen en persoonlijke belangen zijn altijd aan de orde

Zakelijke doelen en persoonlijke belangenOrganisaties bereiken resultaten door en met mensen. De taak van mensen in organisaties wordt steeds complexer. Organisaties willen hun grip op de markt vergroten door het maximaal inzetten van specialismen (markt-, klant-, product- en resultaatgericht). De organisatie stelt ‘van bovenaf’ allerlei eisen aan haar medewerkers. Deze ervaren dat soms als zaken die ‘van buiten’ komen. Er moet van alles en er mag veel niet. De individuele medewerkers willen voor zichzelf ‘van binnen uit’ van alles wel en niet. Dit spanningsveld resulteert er in de praktijk te vaak in dat er zakelijk gezien veel onmogelijk of onhaalbaar lijkt en dat mensen persoonlijk veel met eigen onmacht, onzekerheid en eenzaamheid worden geconfronteerd. Met het frustrerende gegeven dat er in de praktijk niet genoeg blijkt te kunnen. Zakelijke doelen en persoonlijke belangen zijn altijd aan de orde. Het gaat er om dat organisatieleden leren zakelijke doelen in het individu te verankeren en persoonlijke belangen in de organisatie. Het ontwikkelen en effectueren van operationeel beleid, visie en middelen op bestaande knelpunten, problemen of vragen is de essentie van de trainingen Effectief Functioneren.

Hoe minder er moet worden samengewerkt, hoe beter het is. Maar als het nodig is, doe het dan ook goed.

TeamontwikkelingEen team is een professioneel instrument dat met inzicht moet worden ingezet: het dient zorgvuldig te worden gehanteerd en onderhouden.

Referentiepunten hierbij zijn:

Inhoudelijk: Wat hebben we met elkaar te maken? Welk product levert dit team aan de organisatie / markt? Wat zijn onze doelen binnen het organisatiebeleid? Wat zou er gebeuren als dit team morgen zou worden opgeheven?

Interveniëren begint met uw weerstand tegen de bestaande gang van zaken

Effectief markt- en klantgericht opereren stelt specifieke eisen aan de organisatie en aan iedere medewerker in het bijzonder. Er worden hiervoor allerlei verbeteringen uitgedacht en ontwikkeld.

Sommige medewerkers zijn er mee belast deze ideeën in de dagelijkse praktijk vorm en inhoud te geven: gewenste verbeteringen moeten niet blijven steken in mooie plannen maar moeten worden gestuurd en beheerst.

Ga naar boven